top of page
CIC Logo White 2.png

Kia Orana and Welcome

Turou !

E kapi puka teia no te akamaramarama anga

eaa ta matou te CIC ka rave ki roto i teia tuanga

Minera Takere Moana i roto i te kena i akamou ia.

CIC Ltd is a Cook Islands company focused on mineral and environmental research in the deep abyssal waters of the Cook Islands' Exclusive Economic Zone.

Contact Us

Thanks for submitting!

House 2, Airport Authority,

Nikao, Rarotonga

PO Box 104, Avarua, Rarotonga

Tel: +682-20088

bottom of page